Журнал звернень громадян


Реєстрацію проводить відповідальний працівник, на якого покладені обов’язки по роботі із зверненнями громадян. Кожна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становлять у справі самостійну групу і вміщуються в м’яку обкладинку (додаток N 6). У разі одержання повторної пропозиції, заяви, скарги або появи додаткових документів вони підшиваються до даної групи документів. Начальником відділу контролю у журналі обліку попереднього запису громадян на особистий прийом Голови Держпраці України не пізніше ніж за 5 днів до дня прийому робиться відповідний запис. Автоматизовані банки даних забезпечують користувача інформацією про всі документи і їх місцезнаходження за допомогою виведення інформації на екран комп’ютера, а у разі потреби — на принтер. Особистий прийом громадян керівництвом Департаменту проводиться відповідно до наказу директора департаменту від 23.10.2014№ 19-од «Про особистий прийом громадян керівництвом Департаменту в вівторок, середу, четвер. Документи з поміткою «особисто» передаються безпосередньо за призначенням.

Скачать: SR_04_2012.pdf

Похожие записи: